christelijk centrum van Gagnières
Een roeping: de eenheid van christenen.
Het christelijk centrum van Gagnières wil een plaats zijn van ontmoeting, evangelisatie en genezing, om te werken aan de eenheid van christenen en om de joodse wortels van het geloof te verdiepen. Aan de basis van zijn leer en zijn handelen plaatst het Christelijk Centrum het soevereine gezag van de Bijbel, zoals gefundeerd door het innerlijke getuigenis van de Heilige Geest. Het Christelijk Centrum maakt geen deel uit van een christelijke denominatie, maar is wel aangesloten bij de Protestantse Federatie van Frankrijk, binnen het kader van haar Departement van Gemeenschappen, Instellingen, Werken en Bewegingen.

Een ontmoetingsplek: elkaar ontmoeten, ontdekken en leren kennen met respect voor ieders eigenheid.

Een plaats van evangelisatie en vorming: door de prediking van het Woord van God, gebed, delen, leringen.


Bekijk hier uw route en reistijd naar deze christelijke camping in Frankrijk: